Hulp nodig

Aanvragen van hulp

Heb je hulp nodig? Vul dit formulier in of laat het bij voorkeur invullen door iemand die je helpt (budgetcoach, bewindvoerder, schuldhulpverlener, etc):

Voedselbank KBEN aanmeldformulier 2022

Via het onderstaande link leest u de criteria en de bedragen die gelden volgens de voedselbanken Nederland organisatie, welke wij volgen: https://www.voedselbankennederland.nl/ik-zoek-hulp/kom-ik-in-aanmerking-voor-een-pakket/

In hoofdlijnen:

Bedragen per 1 januari 2022:
Indien er aan leefgeld per maand minder overblijft dan het bedrag uit de navolgende tabel, komt een gezin in aanmerking voor een voedselpakket:

Bedrag per persoon  per maand: € 100,-.

kinderen alleenstaande 
(bedrag in € per maand)
echtpaar*
(bedrag in € per maand)
0 250 350
1 350 450
2 450 550
3 550 650
4 650 750
5 750 850
*Naast echtparen komen ook 2 volwassenen die op andere manier samenleven/ de voordeur delen in aanmerking als zij aan de toetsingscriteria voldoen.

Tijdelijke ondersteuning in verband met tijdelijk geen inkomen:

Er is een groep mensen die tijdelijk geen inkomen heeft en dus in aanmerking zou kunnen komen voor tijdelijke ondersteuning door de voedselbank. Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen waarvoor een uitkering is aangevraagd maar waarvan de verwerking op zich laat wachten. ZZP’ers die werkzaamheden voor derden hebben verricht en die lang op hun geld moeten wachten. Of mensen die denken dat ze het zelf zouden moeten kunnen redden en de ene schuld met de andere aflossen en de stap naar de voedselbank misschien te groot vinden. Mensen die dus niet via sociale instanties worden aangemeld, omdat ze nog geen gebruik maken van soortgelijke hulpverlening.

De voedselbank is er ook voor deze mensen, mits ze aan de gestelde criteria voldoen.

Indien u in een soortgelijke situatie verkeert en (tijdelijk) beschikt over weinig financiële middelen, verwijzen wij u graag naar het aanmeldformulier. Via een verwijzing van een sociale instantie, kunt u wellicht voor korte of langere tijd gebruik maken van ondersteuning door de voedselbank.