Bestuur

Het bestuur van de Voedselbank KBEN bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: Kees Uit den Boogaard
Penningmeester: Jacco van der Lee
Secretaris: Gerrit Rodewijk
Bestuurder: Hugo van der Geest
Bestuurder: Hans de Vreede
Bestuurder: Martijn Koek

Beloningsbeleid:
De bestuurders ontvangen geen beloning. Ze hebben eventueel wel recht op vergoeding van de door hen, voor de uitoefening van hun functie noodzakelijke, gemaakte kosten.